Obiady czwartkowe

MISJA

Misją spotkań czwartkowych jest przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia w różnorodnych aspektach.Dzięki takim właśnie projektom istnieje możliwość poszerzania i przekazywania wiedzy
na temat prawidłowego odżywiania, edukacji żywieniowej, menu najmłodszych, chorób dietozależnych
itp. 

Oprócz znanych osób goszczących na Obiadach Czwartkowych i dzielących się swoją wiedzą
i doświadczeniem zdrowotnym, w czasie czwartkowych dyskusji korzystamy ze wsparcia merytorycznego lekarzy dietetyków oraz znanego mistrza kuchni Karola Okrasy. 

Bardzo istotny w tym projekcie jest także aspekt charytatywny. Zebrane po spotkaniu środki wspierają Fundację Akogo?, zaangażowaną w pomoc dzieciom z Kliniki Onkologii Instytutu "Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka".

 

 
Zdrowie
Królewskie Menu
Galeria